http://www.nwohavaintojapromo.blogspot.com/2924450.html>

-

-

keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Suomen pohjavesialueita myydään nyt pilkkahintaan ulkomaille valtion velkakirjoja vastaan ?Taloussanomat uutisoi äsken, että Suomen Pankki olisi saanut katkaistua Suomen velkakierteen. Nyt Suomi velkaantuu edelleen, mutta vain keskuspankille. 

Suomen Pankki on nyt ostanut velkakirjoja enemmän kuin valtion koko vuoden alijäämä. 

Suomen Pankki ja muut euroalueen pankit aloittivat viime maaliskuussa ns. laajat tukiostot EU-valtioiden velkakirjamarkkinoilla.

Nyt näitä EU-maiden velkakirjoja ollaan ostettu n. 40-50 miljardin edestä kuukaudessa. 


EKP sanelee ehdot velalliselle  - Suomen kansallisomaisuus (pohjavesialueet) vaarassaSilti se mitä tässä leikissä ei kerrota kansalaisille on se, että EKP (Euroopan Keskuspankki) sanelee ehdot velkaantuneille maille. Mutta myös mitä enemmän velkaa kasaantuu ja luottoluokitus heikkenee, niin EKP saa sen myötä yhä lisää valtaa päättää velkaantuneiden maiden asioista. Tässä suhteessa näiden sionististen pankkirosvojen ensimmäinen asia mitä he täältä suomesta tavoittelevat ovat luonnollisesti nämä suomesta löytyvät maailman suurimmat pohjavesialueet, joiden arvioitu markkina-arvo on jopa 234 miljardia euroa.

Näitä pohjavesialueita tavoittelee täältä mm. Nestlé ja  Coca-Cola Company. 

Pohjavesialueiden myyntiä vastustavat adressi on käynnissä netissä ja se kannattaa käydä allekirjoittamassa, jotta 50 000 nimeä tulisi täyteen, minkä jälkeen adressi luovutetaan eduskunnalle. 


Kansanedustaja Riitta Myller (sd.) on ollut tästä salassa tehtävästä suomen pohjavesialueiden yksityistämishankkeesta hyvin huolestunut. Suomen metsähallituksen sisällä yhtiöittäminen etenee koko ajan ja lopulta suomen kansallisomaisuus, eli pohjavesialueet vapautetaan näiden monikansallisten verenimijöiden haltuun.

Salainen maailmaneliitti aina näitä pahamaineisia Nestlé yhtiöitä myöten haluaa poistaa puhtaan juomaveden oikeuden kokonaan ihmisoikeuksista. Tämä tarkoittaisi lopulta sitä, että jossain vaiheessa kaikki puhdas juomavesi olisi monopolisoitu näiden monikansallisten verenimijöiden haltuun. 

Suomen nykyinen porvarihallitus ei ole kiinnostunut suomen arvokkaista luonnonvaroista ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamisesta. Sipilän hallitus haluaa myös salata osakeomistajien varat uudelle lailla, joka on vireillä. Nämä maanpetturit suosivat kaikkia suurpääoman veronkiertäjiä ja mahdollistavat monikansallisten yhtiöiden laajan veronkierron suomessa.

Puhdas juomavesi kuuluisi myös suomen tuleville sukupolville, eikä millekään Coca-Cola Companyn ja Nestlén kaltaisille monikansallisille verenimijöille.

Suomi on kuitenkin nyt saatettu taloudellisesti polvilleen, koska se alistettiin 1.1.1995 yksityisomisteisten pankkihuijareiden (EKP) lainanottajaksi, vaikka olisimme voineet kieltäytyä EMU:n rahaliitosta ja pysyä omassa valuutassa. 

Mutta silloinen suomen poliittinen johto lahjottiin aina valtioneuvoston virkailijoita myöten, jolla saatiin Suomi lopulta mukaan EMU:n rahaliittoon. 

Tämä kyseinen lahjonta tapaus on lisäksi lukuisten vieraan vallan tiedustelupalveluidenkin tiedossa, mutta jostain syytä siitä ei vaan julkisesti puhuta mitään, koska se voisi saada aikaan julkisen skandaalin. 
Esko Ahon sekä myöhemmin Paavo Lipposen hallinto syyllistyi EMU päätöksessä valtionpetokseen joka ei vanhene. Eduskunnan pöytäkirja 13.6.1994 kertoo EMU-varauman luonteisen asian, kun pääministeri Esko Aho vastasi hallituksensa nimissä Vasemmistoliiton Claes Anderssonin EU-välikysymykseen. Pääministeri Aho nimittäin ilmoitti silloin eduskunnalle näin: "Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille ilmoittaneet".Puheellaan Aho antoi kansanedustajille mielikuvan, että Suomi oli neuvotellut varauman päättää markasta luopumisesta liittymissopimuksen jälkeenkin. Missä neuvotteluissa ja milloin EMU-varauma oli ollut esillä ? 

Turkulainen Viljo Vuoristo ja muutama muu henkilö etsi vastausta kysymykseen.

Pääministeri Esko Aho ja virkamiesneuvottelija Veli Sundbäck olivat EU-neuvottelujen asiantuntijoina syyskuussa 1994 antaneet suomen perustuslakivaliokunnalle neuvoteltaessa todetun EMU-varauman luonteisen lausuman.


Perustuslakivaliokunta antoi saamastaan EMU-varaumasta hallituksen toivoman lausuman, josta seurasi se, ettei hallituksen tarvinnut koskaan antaa lakiesitystä Hallitusmuodon 72 §:ään kirjoitetusta Markasta luopumiseksi.

Miksi varauma tekaistiin ? 

Siksi, ettei Suomen Markan hävittämiseksi Hallitusmuodon 72 §:stä olisi löytynyt eduskunnasta 5/6 kiireellisyysenemmistöä- EMU-varaumalla oli vain tarkoitus antaa mielikuva, että eduskunta saa myöhemmin lakiesityksen Markan hävittämiseksi Hallitusmuodosta.

TEKAISTUN EMU-VARAUMAN ASIANOSAISET


VINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Lehdistöneuvos Reijo Kemppinen antoi kirjassaan ”Suomi Euroopan unionissa” , Edita 1999, vihjeen Suomen ainoasta EMU-varaumaan viittaavasta tekstistä. Vihjeen johdosta pöytäkirjaa etsittiin UM:n arkistosta muutaman viikon ajan, kunnes se löytyi. Allekirjoittanut sai pöytäkirjaotteen eduskunnasta faksattuna aamupäivällä 1.12.1999.

Pöytäkirjaotteen eduskunnan tietopalveluun luovuttanut Päivi Luostarinen (Ulkoasiainministeriön EU-sihteeristöstä) ei tiennyt, kuinka aran asian pöytäkirja sisälsi.

Lähetin kopio julkisuuteen vuotaneesta pöytäkirjaotteesta turkulaiselle Viljo Vuoristolle heti joulukuun alussa. Yksi Vuoriston edelleen lähettämä kopio oli mennyt alajärveläiselle maanviljelijälle, joka halusi tietää, ketkä kokoukseen osallistuivat. Viljelijä otti yhteyttä oman paikkakuntansa kansanedustajaan Raimo Vistbackaan


Niinpä Päivi Luostarinen lähetti 20.1.2000 eduskuntaan kokouksen ministerinimilistan sähköpostitse otsikolla "EMU-päätös". Vistbacka kiinnostui asiasta nähtyään viestin tulosteen ja pyysi koko pöytäkirjaa nähtäväkseen. Nyt ulkoasiainministeriössä havaittiin pöytäkirjan arkuus ja pöytäkirja päätettiin salata kansanedustajalta.

Pian Viljo Vuoristo oli saanut kuulla, ettei kansanedustaja Vistbacka saa sitä, jonka hän oli saanut.


Vuoristo pyysi 26.1.2000 pöytäkirjaa voidakseen valittaa salaamispäätöksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Pöytäkirjan salaamisen vaiheista tuonnempana.KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET


Kokoukseen osallistuneet ovat pääministeri Esko Aho ja ministerit Pertti Salolainen, Heikki Haavisto, Sirpa Pietikäinen, Ilkka Kanerva, Toimi Kankaanniemi sekä EU-ryhmän ulkopuolisena osallistujana sisäministeri Mauri Pekkarinen.
 

Kokouspöytäkirjan salaista liitemuistiota 1075 esitteli kokouksessa virkamiespääneuvottelija, alivaltiosihteeri Veli Sundbäck.

Mukana olivat myös osastopäällikkö Antti Satuli, ylijohtaja Bo Göran Eriksson, apulaisosastopäällikkö Eikka Kosonen, toimistopäällikkö Marita Eerikäinen, toimistopäällikkö Antti Kuosmanen, finanssineuvos Lasse Aarnio, lainsäädäntöneuvos Niilo Jääskinen, kaupallinen neuvos Esa Härmälä ja sihteerinä Kare Halonen.
Mukana olivat EU-virkamiesryhmän ulkopuolisina osp Jaakko Laajava ja Pekka Huhtaniemi.

Pöytäkirjassa on maininta:

"JAKELU EU-ministeriryhmä, virkamiestason EU-neuvotteluryhmä, osp Laajava, arkisto"
 

Muistion 1075 perään on kirjoitettu:
"TIEDOKSI:
Tasavallan Presidentti
JAKELU:
EU-ministeriryhmä
EU-neuvotteluvaltuuskunta
Arkisto"
 

UM:N SALASSAPITOPÄÄTÖS

Ulkoasiainministeriön virkamiehet Pertti Nummela ja Martti Favorin allekirjoittivat 26.1.2000  Viljo Vuoristolle Ulkoasiainministeriön salassapitopäätöksen HELT001-4, jossa sanotaan, että pöytäkirja on salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1. mom. 2. kohdan mukaan.


Ks. UM:n salaamispäätös:
Tekivätkö Nummela ja Favorin salaamispäätöksen keskenään?
Informoivatko Nummela ja Favorin salaamisesta presidentti Martti Ahtisaarta, ulkoministeri Tarja Halosta ja pääministeri Paavo Lipposta?UM:N LAUSUNTO KHO:LLE

Viljo Vuoristo valitti salassapidosta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle Ulkoministeriön virkamiehet Charles Murto ja Martti Favorin allekirjoittivat 15.2.2000 KHO:lle mielenkiintoisen lausunnon HELT001-5:


”Ulkoministeriö katsoo, että tässä tapauksessa muiden valtioiden kantojen julkistaminen heikentää Suomen edellytyksiä toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Lisäksi Suomen jäsenyysneuvottelujen yksityiskohtien tulo julkisuuteen tilanteessa, jossa useat muut valtiot hakevat Euroopan unionin jäsenyyttä, saattaa aiheuttaa haittaa niiden jäsenyysneuvotteluille. Näistä syistä johtuen pöytäkirja ja liitemuistio kuuluvat niihin asiakirjoihin, jotka on lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1. mom. 2. kohdan perusteella pidettävä salassa. ”
 
Murto ja Favorin kertoivat lausunnossaan, että pöytäkirjan ohessa oleva UM:n muistio nro 1075 19.12.1993 on salainen.
Miksi Murto ja Favorin mainitsivat myös salattavasta muistiosta 1075, vaikkei sitä edes tiedetty kysyä?
 UM:n 15.2.2000 KHO:lle antama lausunto HELT001-5:Maailman salaineneliitti haluaa suomen pohjavedet


Suomen pohjavesialueet ovat nyt vaarassa ja pahasti velkaantunut valtio aikoo ne jossain vaiheessa myydä pilkkahintaan näille edellämainituille monikansallisille yhtiöille.


Kaikki tämä radikaali ja globaali juomavesi strategia kuuluu olennaisesti YK Agenda 21 suunnitelmiin. Onhan meistä vielä yli 73 % vettä, että kun puhdas vesi saadaan monopolisoitua pienelle mielivaltaiselle ja psykopaateista koostuvalle eliitille, niin sitä aletaan käyttää mielivaltaiseen väestönhallintaan poliittisesti eugeniikkaa tavoittelevin motiivein.