http://www.nwohavaintojapromo.blogspot.com/2924450.html>

-

-

sunnuntai 31. elokuuta 2014

Puskurivaltiosopimus on uhka Suomen turvallisuudelle

Tämä kohta allekirjoitettava sotilasliitto NATO:n ja Suomen välinen isäntämaasopimus, eli suomeksi III-maailmansodan puskurivaltiosopimus on suuri uhka Suomen turvallisuudelle.

Valtaeliitin NATO-haukat tekevät tällä valtionpetossopimuksella Suomesta III-maailmansodan puskurivaltion. 

Jos syttyy ydinsota, niin ensimmäiset sienipilvet lentävät tietenkin puskurivaltion suurkaupunkeihin, koska tätä kautta NATO keskittyy organisoimaan hyökkäyksiään Venäjälle.


Mutta nyt Saksasta kuuluu kummia. Sillä Saksalaislehti Frankfurter Allgemeine Zeitung kertoi, että sotilasliitto NATO aikoo nyt perustaa viisi valmiusjoukkojen sotilastukikohtaa Itä-Eurooppaan.

Tukikohtia olisi tulossa Viroon, Latviaan, Liettuaan, Romaniaan ja Puolaan.

Nyt Ukrainaa on painostettu luopumaan sotilaallisesta riippumattomuudestaan ja hakemaan NATO-jäsenyyttä. NATO:n pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen kertoi vielä NATO:n aikeista keskittää 10 000 sotilasta Venäjän rajoille.

Joten mitä näistä uusimmista käänteistä sitten voi enää päätellä, kuin että suursotaa ollaan nyt kiireellä lyömässä käyntiin ja NATO:n sotaharjoitukset, tai jopa mahdolliset false-flag iskut lyövät alkutahdit.

Ruotsi ja Suomi on sitten pakotettu pistämään allekirjoitus tähän puskurivaltiosopimukseen (salainen Naton isäntämaasopimus). 

Sionisteilla on nyt kiire sotaan ja sen kyllä huomaa. Puskurivaltioiden pitäisi tehdä tälle jotain ja laittaa loppu tälle NATO-sekoilulle. Sillä sana on miekkaakin terävämpi ja totuus tässä ennenkaikkea vie eliitiltä vallan kokonaan pois. Pelkästään tämä äskettäinen Verkkomedian julkaisema artikkeli NATO:n salatusta isäntämaasopimuksesta oli salattu Suomen lehtitalojen toimittajilta. Mutta kun Verkkomedian artikkeli oli valmis, niin yllättäen Iltasanomien toimittaja löysi kyseisen Verkkomedian julkaiseman jutun ja teki siitä artikkelin

Tämänkaltainen informaatiosodankäynnin vastavoima on tälle mediaa ohjaavalle sionistieliitille puhdasta myrkkyä, koska se saa valtaväestön vihdoin heräämään kollektiivisesti ja psykopaattien tyrannia sulaa läntisten kolonialistien omiin käsiin.

Totuudesta on tullut aikakauden sekä ihmiskunnan pelastaja, koska vain se voi avata ihmisten silmät ja sen kautta jokainen voi löytää myös todellisen oman itsensä. Jonka jälkeen on kykeneväinen ajattelemaan myös aidosti omina itsenään. 

Kun taas tämä valkoisesta talosta suollettava massiivipropaganda aivopesee vain heitä, jotka eivät ole vielä kykeneviä ajattelemaan omilla aivoillaan.  

"Propagandan tarkoituksena ei ole siis suinkaan auttaa kriittistä ajattelijaa. Vaan sen tarkoituksena on antaa tekosyy moraalittomille pelkureille olla ajattelematta lainkaan".

Joten on siis kovin tärkeää, että kuinka ihmiskunta käyttää hyödyksi omia aivojaan (ajattelee).

Tähän vielä lisättäen sellainenkin asia, että positiivisesta ajatuksesta seuraa yli kymmenenkertainen vaikutus positiivisesti. 

Kun taas negatiivinen ajattelu lisää negatiivisuuden määrää ja tämän kaikki tämä sionistinen valtaeliitti on tietänyt jo kautta aikain.  Tästä syystä sitten uutisointi on jatkuvaa pelon levittämistä ja negatiivisuuden pahuussanomaa. Ilosanomat ollaan jätetty television roskaviihteen puolelle ja räätälöity vielä tyhmimmän kadunmiehen huumorintajun mukaan.


Mielenhallinta on siksi edelleen äärimmäisen salattu puheenaihe, josta ei juuri iltapäivälehdetkään kirjoittele mitään edelläsattuneesta syystä.Tehkäämme tutkintapyyntö valtionpetoksesta


Nyt jokaisen poliittisesti aktiivisen suomalaisen tulisi tehdä tutkintapyyntö siitä, että onko pääministeri Alexander Stubb, valtionvarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, sisäministeri Päivi Räsänen sekä puolustusministeri Carl Haglund syyllistyneet rikoksiin valtionpetoksesta.

Tässä on vaan jo ns. piru merrassa heti siinä vaiheessa, kun tämä NATO:n ja Suomen välinen isäntämaasopimus allekirjoitetaan lähipäivinä. Sillä nyt kansalaisten on herättävä ja tehtävä loppu tälle NATO-sekoilulle. 

Toimi siis heti ja tee:1) tutkintapyyntö
osoitteeseen  suojelupoliisi@poliisi.fi ja kirjeitse

    sekä 
2) Oikeuskanslerille Selvityspyyntö

http://www.oikeuskansleri.fi/fi/kantelu/kantelulomake/

 
--

   1)

(Nimesi)     TUTKINTAPYYNTÖ

(Postiosoite)
(Postinro ja postitoimipaikka)
(Puh.nro) (päiväys)

Suojelupoliisi
Ratakatu 12 PL 151 00121 Helsinki

Tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle:

Pyydän tutkimaan, ovatko pääministeri Alexander Stubb, valtiovarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, kehitysministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Päivi Räsänen, sekä puolustusministeri Carl Haglund syyllistyneet rikoksiin (erityisesti Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen sekä puolueettomuusmääräysten rikkominen), ja estämään mahdollisen rikollisen toiminnan jatkamisen.
Suojelupoliisi suorittaa rikoslain 12 (maanpetosrikokset) tarkoitettujen rikosten esitutkintaa, joten tutkintapyyntö esitetään sille.

Tutkintapyynnön perustelut:

1. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Rikoslain 12 luvun 1 §:n mukaan se, tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lain perustelujen (HE 94/931) mukaan säännöksen kolmas kohta voi tulla sovellettavaksi, jos Suomen edustaja solmii vieraan valtion kanssa ilman asianmukaisia valtuuksia valtiosopimuksen, jolla Suomi liittyy valtioliittoon, sotilasliittoon tai valtioiden yläpuolella olevaan taloudelliseen järjestöön. Vakavuudeltaan alueluovutuksiin rinnastettavaa Suomen valtiollisen itsemääräämisoikeuden rajoittamista voi olla esimerkiksi se, että vieras valtio tai ylikansallinen organisaatio saisi käyttää lainsäädäntö-, toimeenpano- tai tuomiovaltaa Suomen alueella, taikka Suomen korkeimpien valtioelinten päätösten saattaminen riippuvaisiksi ulkovaltojen tai ylikansallisten elinten hyväksymisestä.

2. Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Rikoslain 12 luvun 10 §:n mukaan se, joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Suomi pyrkii vakiintuneesti pysymään sotaa käyvien vieraiden valtioidenvälisten ristiriitojen ulkopuolella. Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin valtioihin on määräyksiä puolueettomuusmääräyksistä annetussa asetuksessa (194/1963). Suomessa asuva tai muutoin Suomessa oleskeleva henkilö ei saa myötävaikuttaa siihen, että näitä puolueettomuusmääräyksiä rikotaan.

Ennen kaikkea puolueettomuusmääräykset kieltävät Suomen alueen hyväksikäytön sodassa. Lain esitöiden mukaisesti (HE 94/932) rangaistavaa on esimerkiksi sota-aluksen tai sukellusveneen luvaton tuleminen Suomen aluevesille, aluksen viipyminen Suomen aluevesillä kauemmin kuin on sallittua tai aluksen sotilaallisen varustuksen lisääminen Suomen alueella. Myös esimerkiksi Suomen käyttäminen sotatoimien tai tiedustelun tukialueena tai sotilaallisessa varustautumisessa on rangaistavaa. Vastaavasti tällaisten toimenpiteiden salliminen on rangaistavaa puolueettomuusmääräysten rikkomista.

3. Taustatietoja

Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan UTVA eli ulkopoliittinen ministerivaliokunta teki 22.4.2014 päätöksen solmia sotilasliitto NATO:n kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan kyseinen sopimus on muotoiltu siten, että se antaa NATO:lle, eli käytännössä Yhdysvalloille, oikeuden käyttää Suomen valtion maa-aluetta,
ilmatilaa ja aluevesiä sotatoimiin nimeltä mainitsematonta valtiota vastaan. Vallitsevan käsityksen mukaisesti tuo valtio on tietenkin Venäjä. Tämä sopimus aiotaan allekirjoittaa viikon 36 aikana.

Pyydän poliisia selvittämään, onko päätös ryhtymisestä isäntämaasopimuksen valmisteluun tehty oikeaa menettelyä noudattaen. Pyydän lisäksi selvittämään, ovatko sopimuksesta päättäneet tahot ja sen allekirjoittajaksi aikovat toimineet vaarantamalla Suomen itsemääräämisoikeuden, sekä rikkoneet laissa annettuja puolueettomuusmääräyksiä.

(aika ja paikka) (allekirjoitus)
(nimenselvennys)


Lähde: http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/ruotsin-eduskunta-ei-p-t-nato-liitosta-kuukausiin-il-turvautuutorstai 28. elokuuta 2014

Salainen NATO-sopimus vie Suomen III-maailmansotaan

Nyt se sitten on virallista, kun Suomen ja NATO:n välinen salainen isäntämaasopimus allekirjoitetaan seuraavien viikkojen sisällä.


Kyseinen isäntämaasopimus ei kuitenkaan enää ole salainen ja sen löytää helposti netistä PDF-muodossa

101 sivuisesta NATO-asiakirjasta käy selvästi ilmi, kuinka Suomi on velvoitettu luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät sekä maa-alueensa NATO:n komentajien käyttöön myös mahdollisessa konflikti tilanteessa (esim. III-maailmansota).

Näin ollen se tekee maastamme III-maailmansodan puskurivaltion ja jos siitä tulee ydinsota, niin ensimmäiset sienet sataa Suomen suurkaupunkien niskaan.Mutta mitä asiaan sanoi ministeri Erkki Tuomioja (sdp) ? 

Hän totesi välittömästi, että "Tämä ei vie kohti NATOA".Mitä tähän sanoi puolustusministeri Carl Haglund? 

"TÄMÄ EI VIE KOHTI NATOA"... Lööpit lauloivat myös hänenkin tapauksessa. 

Minkälaisia pateettisia valehtelijoita meillä on ministereinä? Viime keväänä ulkoministeri Tuomioja väitti vakavalla naamalla, että Suomi tarvitsee Natoa ehkäisemään meteoriittien uhkia. Nyt kun Pentagon sai myös Ruotsin pakkoallekirjoittamaan salaisen isäntämaasopimuksen NATO:n kanssa, niin tämän rauhaisan sotilasliiton sotilastukikohdat sen kuin kasvavat ja rauhaanhan ne ovat aina pyrkineetkin pistämällä kaiken sotakaluston Venäjän rajalle.

Suomi on nyt tehnyt käytännössä samat kuin II-maailmansodassa natsien kanssa, kun se salli Natsi-Saksan armeijan hyökkäävän Venäjälle Suomen kautta.

Tämä Suomen ja NATO:n välinen isäntämaasopimus on käytännössä aivan samaa tarkoitusperää oleva.

Mutta pankkiirit haluavat suursodan ja sellainen on nyt saatava käyntiin hinnalla millä hyvänsä. Venäjää ollaan siihen jo näillä "talouspakotteilla" yllyttämässä. Sillä mistään muusta syystä näitä pakotteita ei olla otettu käyttöön.Tämä Sionistinen valtaeliitti kun ei missään nimessä halua Venäjän sekä Kiinan saavuttavan taloudellista suurvalta-asemaa, joten se täytyy tuhota nyt kaikilla keinoilla. 

Yhdysvaltain talous kun on ollut käytännössä täydellisessä konkurssissa jo vuosia. Mutta edelleen yksityisomisteisten liikepankkien huumerahoilla pidetään tätä läpimädäntynyttä systeemiä kasassa.

Nyt on kuitenkin tullut se hetki, että USA:n talous on mennyt jo niin kuralle, että sen elvyttämiseksi tarvitaan enää suursota, mitä nyt Ukrainassa ollaan synnyttämässä.

Kiovan fasistihallinto pyrkii tekemään kaikkensa, jotta se voisi väittää valheellisesti venäläisjoukkojen hyökkäyksen jo tapahtuneen Ukrainan puolelle. Mutta kaikki heidän ilmoittamansa raportit ovat olleet valheellisia.

Suomen puolustusministeriö sen sijaan ilmoitti jo kolmannen kerran valheellisesti, että venäjän kone olisi loukannut Suomen ilmatilaa. Näillä valheellisilla väitteillä on tarkoitus kääntää huomio pois tästä valtaeliitille arasta NATO:n ja Suomen välisestä isäntämaasopimuksesta. Sekä tehostaa Suomen kansan Venäjän pelkoa, jotta kansan seläntakana voitaisiin ujuttaa Suomi Natoon tällä isäntämaasopimuksella.

Suomen kansalta ei olla kysytty mitään ja poliitikoistakin suurin osa vastustaa tätä salaista isäntämaasopimusta. Mutta kun Suomen kokoomus lupasi jo ennen 2011 eduskuntavaaleja valkoiselle talolle vievänsä Suomen Natoon, niin keitä ne maanpetturit sitten ovat ? Vielä kaikille Suomen reserviläisille tiedoksi, että armeijasta voi edelleen erota. Vuonna 2011 sieltä erosi n. 200 reserviläistä.

Sillä tässä mahdollisessa tulevassa suusodassa ei mitään Suomea puolusteta, vaan näitä rikollisen valtaeliitin vallanhimoisia psykopaatteja. Joten yhdenkään Suomalaisen reserviläisen ei tällaisten sieluttomien paskiaisten sotaleikkiin tarvitse lähteä mukaan. Mutta siitäkin huolimatta liian monen reserviläisen asema = tykinruokaa. 

Tuota NATO:n ja Suomen välistä salaista isäntämaasopimusta kehoitan levittämään mahdollisimman laajalle ja tulostamaan sen. Tehdään siitä niin mahdollisimman julkinen kuin vain mahdollista.

Turussa on tulevana viikonloppuna NATO:n vastainen mielenosoitus.  

Mielenosoituksen facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/305775299607816/?ref=ts&fref=ts


Lähde: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=11538

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201102120070939_uu.shtml 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288730308819.html 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288730215738.html?nomobile=2 

http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf 

tiistai 26. elokuuta 2014

Venäjän ilmatilaloukkaus NATO-haukkojen keksimää propagandaaSuomen puolustusministeriö ilmoitti jo toisen kerran tämän vuoden aikana, että venäläinen lentokone olisi loukannut Suomen ilmatilaa.

Epäiltyn ilmatilan loukkauksen väitetään tapahtuneen 25.08.2014 klo 14:31

Rajavartialaitos selvittää ilmatilaloukkausta.

Vain pari päivää aiemmin väitettiin tapahtuneen myös toisenkin ilmatilaloukkauksen Hankoniemen länsipuolella, jota rajavartialaitos ei ole vieläkään pystynyt selvittämään.

Venäjän puolustusministeriö kiistää taas Suomen puolustusministeriön julkaiseman raportin, jonka mukaan Venäjän ilmavoimien kone olisi loukannut suomen ilmatilaa.

Elokuun 23. päivä ilmavoimien rahtikone oli itämerellä matkalla Leningradista kohti Kalingradia.

 

Jos nämä ilmatilaloukkaukset ovat kaikki keksittyjä niin niille on oltava jokin poliittinen motiivi ja jäljet johtavat jälleen kerran NATO-haukkojen jäljille.

Suomea kun ollaan nyt Ruotsin kanssa viemässä sotilasliitto Natoon väkisin ja kaikki painostus tähän tulee valkoisesta talosta.

Vain muutama päivä sitten mediassa kerrottiin, kuinka NATO haluaa tietää kuinka pitkälle Suomi on valmis menemään. Kenties vielä III-maailmansotaan ja luovuttamaan ilmatilansa sekä mantereensa ja satamansa NATO:n haltuun, jotta sotilasliitto voisi hyökätä Suomesta Venäjälle?Tanskan entinen ulkoministeri Uffe Ellemann-Jensen totesi Ruotsin ja Suomen olevan "turvallisuusaukko" yhteisessä NATO:n puolustuksessa.
Todellisuudessa sotilasliitto NATO ei ole mikään puolustusliitto, vaan se on tämän salaisen pankkiirieliitin hyökkäysliitto. 

Sillä mikään puolustusliitto ei kasvata kokoajan tulivoimaansa ja aseta tykkinsä suoraan Venäjän rajalle, sekä vaadi myös Naton ulkopuolisia jäsenmaita, jotka sattuvat olemaan Venäjän rajanaapureita liittymään Natoon salaisella sopimuksella.  

NATO-kiima on kuitenkin nyt päällä kokoomuksen sisällä, koska valkoinen talo edelleen painostaa heitä viemään salaisen NATO-sopimuksen Suomessa läpi ilman kansanäänestystä. 


Lähteet:  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288729566945.html

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=10&id=11522

http://www.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/2014082518600767_uk.shtml

sunnuntai 24. elokuuta 2014

Asiantuntijat: Suomen ja Ruotsin yhdistettävä voimansa


Ruotsalaiset sotiasasiantuntijat majuri Carl Berggvist, komentajakapteeni Niklas Wilund ja Ruotsin sotatieteellisellä laitoksella työskentelevä Johan Witor ottivat ruotsin Dagens Nyheter -lehdessä kantaa Suomen ja Ruotsin väliseen sotilasyhteistyöhön. Juttu oli otsikoitu Suomenkin mediassa "Asiantuntija: Venäjän uhka kasvaa... Suomen ja Ruotsin yhdistettävä voimansa".

Näiden sotilasasiantuntijoiden mukaan syvä yhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä parantaisivat molempien maiden turvallisuutta. Mutta se mitä nämä asiantuntijat eivät tässä tuonee julki oli se, että kyse on pelkästään Suomen ja Ruotsin välisestä NATO-yhteistyöstä. Koska kumpikin valtio pakotetaan liittymään Natoon vuoteen 2016-vuoteen mennessä.
Media ei kerro totuutta tästä sotilasliitto Natosta ja sen salaisesta valtapoliittisesta hegemoniasta, joka on Pentagonissa useita vuosia sitten suunniteltu suursotahyökkäys Venäjälle.

NATO on siis todellisuudessa maailman salaisen valtaeliitin tuhoamisarmeija, joka on värvätty vain heidän itsekkäitä motiiveja varten. 

Yhdysvallat kun on jo menettänyt maailman globaaleilla talousmarkkinoilla suurvalta-asemansa, joten se pyrkii enää tuhoamaan kilpailijansa sodan keinoin. Venäjä täytyy sen takia tuhota sekä taloudellisesti, että fyysisesti kaikilla keinoilla, jotta USA saisi säilytettyä suurvalta-asemansa.


Kulissien takana kaikki tämä kolmanteen suursotaan (III-maailmansota) tähtäävä politiikka on puhdasta rahamiesten peliä, eli pankkiirieliitin bisnestä (business as usual).

USA:n talous kun on jo niin kuralla, että sitä ei enää voida elvyttää pankkiirien mukaan millään muulla keinolla, kuin aloittamalla III-maailmansota.

Mutta se miten tämä näytetään meille mediassa, niin Venäjästä tehdään syntipukki. Siksi nämä lööpit laulaa ja siellä lukee Venäjän Uhka, Venäjä haluaa suursotaa, Venäjä haluaa Ukrainan itselleen, Venäjä haluaa aloittaa III-maailmansodan jne. 

Kaikki käännetään toisinpäin ja globalistieliitin pankkiiririkolliset eivät tule milloinkaan julki valtamediassa, koska nämä raukat pelkäävät julkisuutta. Kuten Benjamin Fulford sanoi aikoinaan, että vaikka nämä maailman rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat illuminatin parasiittit piileskelevät korkeiden tiilimuurien takana linnoissaan. Niin ei heitä siellä enää kukaan suojele siinä vaiheessa, kunnes totuus heistä paljastuu meille kaikille. Pelkkä jo tämä monikansallisten pankkiirien huijaus jos tulisi julki, niin vallankumous tapahtuisi yhdessä yössä.

perjantai 15. elokuuta 2014

Maaliskuussa kadonneen lento MH370 matkustajien tileiltä nostettu rahaa


Daily Mirror pisti liikkeelle varsinaisen pommin, kun se kertoi, että maaliskuussa kadonneen malesialaiskoneen lento MH370 matkustajien tileiltä on nostettu rahaa peräti 26 000 euron edestä, joka on n. 111 000 malesian ringittiä.

Otot tehtiin heinäkuun 18.päivänä neljän MH370 lennon matkustajan tileiltä. Kuala Lumpurin poliisi tutkii parhaillaan turvakameranauhoja kyseiseltä ajalta.Vain päivä ennen rahojen nostoa Itä-Ukrainan, Oblastissa ammuttiin alas malesialainen matkustajakone, jonka väitettiin olevan lento MH17.

Mutta koneenkappaleet taas näyttivät enemmän lento MH370 koneelta.

Kysymys kuuluu, että mistä joku on yhtäkkiä päässyt käsiksi kadonneen koneen matkustajien tiliavaimiin? Hän on tuskin niitä saanut meedion avulla, vaan siihen on kyllä yleensä tarvittu ihan aidot fyysiset tiliavaimet.

Itä-Ukrainan, Oblastiin alasammutun koneen jäänteistä löytyi satoja ruumiskasoja ja matkustajien lompakot olivat varmasti myös kädenulottuvilla. Nyt ainoastaan se tässä uutisessa ei täsmää, että kuinka otot on tehty malesiassa.

Sekään ei ole poissuljettua, että joku Itä-Ukrainan turmapaikalla on saanut käsiinsä siellä olleiden MH370 koneen jäänteiden keskeltä jonkun matkustajan tiliavaimet ja soittanut sitten malesiaan, että saisiko nostettua rahat sieltä kautta, kun nyt kysehän oli malesialaisten pankkitileistä, joissa valuuttana toimii malesialaiset ringitit. 

Pistettäen nyt kuitenkin faktat kuntoon, niin jostain kumman syystä se maaliskuussa kadonneen matkustajakoneen neljän matkustajan tililtä kavaltaminen ei onnistunut ennen 18. heinäkuuta 2014.Kiova väitti 19. heinäkuuta, että turmakoneen putoamispaikalla kapinalliset olisivat varastaneet uhrien luottokortteja.  


Jokatapauksessa aivan sama kuka luottokortit on varastanut tässä tapauksessa. Koska olennaisinta on vain se, että missä luottokortit ovat päätyneet ulkopuolisten käsiin ja tämän kadonneen MH370-lennon kohdalla se näyttäisi tämän "smoking gun" luokan todisteen johdolla yhdistävän malesian lentoyhtiön Malaysian Airlinesin lennot MH17 ja MH370 keskenään.

Lähde: http://static.ibnlive.in.com/pix/slideshow/07-2014/in-pics-crashed/mh17_4.jpg

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/flight-mh370-cash-worth-20000-4049780 

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288716221668.html 
 


torstai 14. elokuuta 2014

Kalifornia otti käyttöön älypuhelinten etä-sulkulain


Kalifornian osavaltiossa siirryttiin askeleen lähemmäs totaalista poliisivaltiota, kun 28-7 äänin älypuhelinten etä-sulkulaki meni läpi.

Lakia perusteltiin sillä, että kun yhdysvalloissa yksi kymmenestä kännykänomistajasta päätyy kännykkävarkauden kohteeksi. Mutta jos nyt on asiasta vähänkään enemmän perillä, niin kyllä tässä on jostain aivan muusta kysymys.

Myös suomessa on jo olemassa Matti Vanhasen hallinnonaikana päätetty valmiuslaki, joka mm. mahdollistaa sen, että valtiovalta voi sammuttaa koko kännykkäliikenteen mahdollisen poikkeustilan sattuessa. Tällöin teleliikenne olisi enää mahdollista vain harvoilla ja valituilla, joilla olisi valtion myöntämä oikeus käyttää erillisiä siihen tarvittavia SIM-kortteja.


Jos nyt kuitenkin on seurannut kännyköiden kehitystä ja erityisesti näitä "älypuhelimia", niin se ei varmaan liippaisi kaukaa jos vielä EU jonain päivänä kieltäisi kaikki muut kuin älypuhelimet. Koska älypuhelinten seuranta on huomattavasti helpompaa, mitä näiden vanhempien kännyköiden.

Mutta tässä älypuhelinten etä-sulkulaissa ei ole todellakaan kysymys mistään yhden osavaltion pelleilysta, vaan kysessä on aivan maailmanlaajuinen agenda. Minnesotan osavaltio hyväksyi tämän lain jo tämän vuoden toukokuussa. 

EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus pitänee sisällään saman lain option ja näin ollen tämä järjetön laki tungetaan läpi jokaisessa EU-valtiossa vielä.

EU:n poliisivaltio on jo esittänyt, että autot tulisivat olla myös tulevaisuudessa etä-hallittavissa. Eli tämähän siis vie yhteiskuntaa kohti totaalista robottivaltiota. 

Ihmistä ei ole kuitenkaan luotu miksikään kauko-ohjattavaksi robotiksi. Mutta jos nykyaikaa katsoo, niin jos ihmisten mieliä ollaan hallittu jo satoja vuosia pentagonin ja Hollywoodin disinformaatio valheilla. Niin kyllä tämä pelottavasti näyttää siltä, että kohti teknokraattista uutta maailmanjärjestystä tässä ollaan kovaa vauhtia menossa.

Valtaeliitin mukaan jokainen joka vastustaa tätä kaikkea poliisivaltiokehitystä on mm. terroristi, koska ei ajattele kuten kuuluisi ja tästä nuo lukuisat jenkkipoliitikot jauhavat.

 

Tällä retoriikalla euroopan unioninkin (EU) sisälle pitäisi siis vielä jonain päivänä perustaa oma ajatusrikospoliisiyksikkö, tai ajatusrikos gestapo.


Lähteet: http://www.cnet.com/news/smartphone-kill-switch-bill-headed-to-california-governor/

http://www.prisonplanet.com/mandatory-smartphone-kill-switch-becomes-law-in-minnesota.html

tiistai 12. elokuuta 2014

Malesian airlines 370 lennon kohtalo

Tämän vuoden maaliskuussa kadonneen malesialaisen lentoyhtiön (Malaysian Airlines) lento MH370 herätti jo lukuisia kysymyksiä ilmaan, silloin kun kyseinen lento katosi tutkasta jäljettömiin.


Mutta onneksi on internet ja nykyaikana lentojen tutkadata on julkisesti kaikille näkyvillä osoitteessa flightradar24.com


Muuan youtubessa Dahboo777 nimimerillä kanavaansa pitävä henkilö oli onnistunut nappaamaan MH370 lennon tutka-datan, ennen kuin se katosi internetistä.

Lennon MH370 tutka-data on erittäin mielenkiintoinen:Kone tekee ilmassa tällaisen koukkausen oikalle päin.Sitten MH370-lennon perään tulee mystinen sotilaskone.Tämän jälkeen sotilaskone lentää aivan MH370-lennon takana.Sitten Malaysian Airlinesin lento MH370 katoaa tutkasta kokonaan. 

Internettiin ilmestyi pian koneen katoamisen jälkeen IPHONE-puhelimesta lähetetty kuvaviesti, jonka koordinaatit osoittivat intian valtamerellä sijaitsevaan Diego Garciaan, joka on USA:n armeijan salainen sotilastukikohta.Viestin lähettäjä oli MH370 lennon matkustajana ollut Phillip Wood.

Lähetetty viesti kokonaisuudessaan: "Minua pidetään vankina tuntemattomien sotilashenkilöiden toimesta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun lentoni kaapattiin. Työskentelen IBM:lle ja onnistuin piilottamaan kännykkäni alushousuihini konekaappauksen aikana. Minut on eristetty muista matkustajista ja olen nyt pimeässä sellissä. Minun nimeni on Phillip Wood. Luulen, että olen tullut huumatuksi, koska en kykene ajattelemaan nyt selkeästi."

Uusimman sukupolven IPHONE-kännyköistä kun tuo ominaisuus löytyy, että kuvaviestiin tulee lähetyspaikan sijainti GPRS:n tarkasti näkyville. Niin että jos kerran Phillip Woodin viesti on aito ja hän onnistui huumattuna sellistään lähettämään tuon viestin eteenpäin. 

Tähän USA:n armeijan intian valtamerellä sijaitsevaan salaiseen sotilatukikohta Diego Garciaan liittyy ihan muutama vuosi sitten, eräs mielenkiintoinen tapaus, kun intian ja nigerian ilmavoimat pakottivat alas ukrainalle kuuluvan AN-124 koneen, jotka operoi USA:n ilmavoimat.

Koneiden kotikenttä on salaperäinen intian valtamerellä sijaitseva USA:n armeijan sotilastukikohta Diego Garcia.

Tuolloin tapaus sai alkunsa siitä, kun Kiinan  vapautusarmeija sai tiedon siitä, että USA:n armeijan operoivat ukrainalaiskoneet aikoivat levittää kiinan yläpuolelle biologisten aseiden aineosia.

Eräiden kiinalaislähteiden mukaan tuossa yritettiin massamurhata aasialaisväestöä ilmateitse leviävällä H1N1-viruksella.

Ensimmäinen kone kuitenkin pakotettiin alas Intian yllä. Kone oli muuttanut kutsukoodinsa siviilikoodista armeijan koodiksi juuri ennen, kuin se oli se oli saapumassa pakistanin ilmatilaan.

Raporttien mukaan Intian ja Nigerian tiedustelupalvelut kertoivat, että näissä koneissa oli aseistuksen lisäksi mm. tankkeja (koneen jätejärjestelmä, jonka vetoisuus on 45 000 kg). Putkien kautta voidaan sitten ajaa ilmakehään nanokokoisia hiukkasia "sumuna" (aerial-type mist).

Yhdysvallat kuitenkin raivostui tapauksesta niin paljon, että vaati Intialta ja Nigerialta koneiden välitöntä palauttamista ja Intia palautti koneen miehistöineen, mutta Nigerian kohdalla piti aina räjäyttää maassa yksi suurin kaasuputki, ennen kuin suostuivat palauttamaan koneen takaisin jenkeille.
Niin mikä sitten selittää sen, että lähes välittömästi tämän mediassakin noteeratun käänteen jälkeen, lukuisat internetin massadisinformaatiota debunkkaavat sivustot alkoivat kiireellä kiistämään tämän aitoutta ?

Eikö asiaa voisi vähän tutkia ensin ja tehdä sen jälkeen syvemmät johtopäätökset. Mutta mitä näistä lukuisista disinformaatiofoorumeista kuten metadebunk.org ,tiedetään se, että CIA:n, Pentagonin, NSA:n avustuksella budjetoituna näitä debunkkaajia kyllä rahoitetaan niin pitkälle, mitä valkoinen talo vaatii.

Mutta pentagonista käsin työskentelevä disinformaation ammattilainen turvautuu vaikka photosoppaukseen, jos on tarvis. 

Kuitenkin jos tähän Phillip Woodin tapaukseen vielä palataan, niin tälle valtavalle debunkkaukselle yleensä löytyy motiivi, kun seuraa mitä tässä vyyhdissä tapahtui seuraavaksi.Phillip Woodin naisystävä Sarah Bajc antoi pian tämän tiedon jälkeen haastattelun mm. CNN:lle ja kertoi uskovansa siihen, että MH370 lennon perään tuli sotilaskone.

Kului vajaa 2 viikkoa, niin hän sai useita tappouhkauksia puhelimitse. Jos kerta näiden CIA-rahoitteisten debunkkaus sivujen mukaan Phillip Woodin tekstiviesti oli huuhaata ja hänen naisystävänsä kommentoi uskoneensa sotilaskoneen seuranneen tuota MH370 lentoa, niin millä motiivilla nuo tappouhkaukset sitten häntä kohtaan tulivat?

Uhkaukset tulivat samasta numerosta. Bajc kertoi, että uhkaukset tulivat pian sen jälkeen, kun hänen asunolleen oli murtauduttu n. 2-viikkoa MH370 lennon katoamisen jälkeen.

Lisäksi hän kertoi, että toisella kertaa hänen naapurinsa näki 2 henkilöä poistuvan hänen asunnoltaan. En yhtään ihmettele, ettenkö saa olla rauhassa täällä Pekingissä.

Hän sanoi, että puhelinuhkaukset loppuivat heti sen jälkeen, kun FBI agentti tarjoutui auttamaan häntä ja Woodin perhettä myös informoitiin asian suhteen.

Tutkasta kadonneella MH370 lennolla oli kaikenkaikkiaan 239 matkustajaa.Mutta sitten kun mennään vieläkin syvemmälle tässä palapelissä, niin flighradarin mukaan tämä jälkimmäinen malesialaisen lentoyhtiön alasammuttu lento MH17 ei noussutkaan ilmaan.

Jos MH370 nousi ja MH17 ei, niin mikä kone tuolla Itä-Ukrainassa sitten ammuttiin alas?

Mutta vielä kun menään MH17 lennon turmapaikalta löytyvien koneenjäänteiden analysointiin, niin homma alkaa haisemaan pahemman kerran.Itä-Ukrainassa SU-25 hävittäjällä ukrainan armeijan pudottama MH17 lento, oli kone jonka rekisteri oli 9M-MRD.

Koneessa oli sivulla malesian lipun alla kaksi ikkunaa, kuten kuvasta näkyy.Ikkunoiden vertikaalinen suhde tuon ylläolevan malesian lipun kanssa on tällainen.No nyt sitten mennään tähän jo aiemmin tänä vuonna kadonneeseen lentoon MH370, jonka käyttämä suihkukone rekisterinumero 9M-MDR.

Siinä ikkunat olivat vertikaalisesti eri kohdassa, kuin mitä MH17 lennolla käytetyssä suihkukoneessa.Miten on sitten mahdollista, että Itä-Ukrainan MH17 lennon putoamispaikalta löydetyistä malesialaiskoneen jäänteet osoittavat jotain aivan toista. Sillä ikkunoiden vertikaalinen mittasuhde ei täsmää ja tämän kyllä näkee kyllä jokainen, jolla on silmät päässä. 

Itä-Ukrainaan 30 mm lentokonetykillä SU-25 hävittäjällä pudotetun suihkukoneen palaset täsmäävät tämän vuoden maaliskuussa kadonneen MH370-lennon koneen osiin.

Mitä sitten kaikenkaikkiaan mahtoi tapahtua:

1. Lento MH370 kaapattiin intian valtameren yllä ja USA:n armeijan hävittäjät pakottivat sen kytkemään ensin pois itsensä tutkasta, jonka jälkeen pakottivat sen laskeutumaan intian valtamerellä sijaitsevaan USA:n armeijan Diego Garcian sotilastukikohtaan.

2. Matkustajat vietiin pimeisiin selleihin sotilashenkilöiden toimesta ja heidät myös huumattiin samalla, jotta kaapatun koneen matkustajien reaktiokyky heikkenisi.

3. Matkustajien seasta eroteltiin Austinilaisen Freescale Semiconductor yhtiölle työskennelleet henkilöt, jotka olivat mukana salaisen elektronisen sodankäynnin mullistavan keksinnön takana, jonka yhtiö julkisti vain muutama päivä ennen kohtalokasta MH370-lentoa.

Yhtiön työntekijät olivat MH370 lennon kaappauksen päämotiivi ja syy siinä, että nämä n. parikymmentä Austinilaisyhtiölle työskentelevää henkilöä olivat myös tämän elektroniseen sodankäyntiin liittyvän huippusalaisen patentinhaltijoita. Mutta usein ongelmaksi koituu se, että jos patentinhaltija ei suostukaan antamaan patenttiaan mm. USA:n armeijan tai NATO:n haltuun. Niin tällaiset elementit johtavat miltei usein siihen, että yhtiön työntekijät sattumat sitten katoamaan hämärissä olosuhteissa, kuten MH370 lennon kohdalla kävi.

4. Lennon MH370 matkustajat pidetään huumattuna selleissään ja annetaan kuolla sinne.

5. Heinäkuussa sitten selleihin kuolleet matkustajat lastataan takaisin MH370-lennolle kuuluneeseen matkustajakoneeseen ja lennetään se ilman tutkanäkyvyyttä hollannin Schipholin kansainväliselle lentokentälle, josta se nousee ilmaan 17. heinäkuuta väärillä tunnuksilla esiintyen lentona MH17.

Itä-Ukrainan kapinallisjohtaja Igor Girkin ilmoitti julkisuuteen juuri malesialaiskonen alasampumisen jälkeen, että turmapaikalta löydetyt ruumiit olivat jo valmiiksi mätänemistilassa ja verettömiä. 

Hänen lausuntonta perustuivat koneen turmapaikalla tehtyihin silminnäkijähavantoihin. 


Mutta jos kerta Flighradarin mukaan kuitenkaan virallinen lento MH17 ei noussut ollenkaan ilmaan, vaan oli peruutettu. 

Joten nyt onkin sitten suuri mysteeri, että missä nämä lennon MH17 matkustajat ovat, jos MH370 lennon jo kuolleet matkustajat dumpattiin alasampumalla kone Itä-Ukrainaan ?

Että kaiken logiikan ja arvailun perusteella tämähän melkein meinaisi sitä, että vielä kolmaskin malesian airlinesin kone tullaan ampumaan alas tai kaappaamaan, tai kadottamaan tutkasta vielä joku päivä. 

maanantai 11. elokuuta 2014

Ebola on valtaeliitin biologinen aseEbola virus ei ole enempää eikä sen vähempää muuta kuin valtaeliitin biologinen ase, jolla on tarkoitus saada vähennettyä ihmiskunnasta n. 90 % pois.


Ihmisperäinen ebola-virus on patentoitu vuonna 2010 Yhdysvaltalaiselle CDC:lle (The U.S. Centers For Disease, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että se takaa patentinhaltijalle rahastusoikeuden keksinnöllä. Eli ebola-rokotteella aloitetaan maailmanlaajuinen väestönvähennysoperaatio.Mediassa yhä toistellaan sitä, ettei tähän ebolaan olisi minkäänlaista parannuskonstia. Mutta siihen on jo kehitetty sen parantava seerumi kulisseissa, mikä tekee siitä "huippusalaisen" seerumin. 


Miten sitten voimme olla varmoja, että nämä WHO:n tyrkyttämät ebola-rokotteet toimivat yhtä hyvin, kuin tuo huippusalainen ebolan parantava seerumi ? 

Maailman salaisen valtaeliitin tavoitteena on saada tapettua keinolla millä hyvänsä maailman väestöstä 90 % pois ja lopulta tänne jäisi vain n. 500 miljoonan ihmisen väestö jäljelle. Se on heidän tavoitteensa, joka löytyy usean heidän ajatushautomonsa suunnitelmista. Pelkästään kolmensadan komitean (Committee of 300) suunnitelmien mukaan maailman väestöstä tulisi saada 4 miljardia hävitettyä vuoteen 2050 mennessä. Näitä uhreja komitea kutsuu "hyödyttömiksi suursyömäreiksi". 

Komitean jäsen Cyrus Vance kirjoitti aikanaan dokumentin siitä, kuinka tämän kaltainen globaali kansanmurha saataisiin toteutettua. Dokumentin nimi oli "Global 2000 report" ja sen allekirjoitti entinen USA:n presidentti Jimmy Earl Carter. Tämän kyseisen väestönvähennyksen suunnitelmiin kuuluu mm. lyhytvaikutteisten, nopeasti tappavien kulkutautien levittäminen ja tässä ebola ei ole varmasti tuntematon yhtälö.Kuitenkin ehkä shokeeraavin paljastus mitä tulee ebolaan tapahtui vuonna 2006. Silloin Teksasin yliopiston dr. Eric R. Pianka (kuvassa) puhui yleisölle, jossa oli opiskelijoiden lisäksi myös tiedemiehiä sekä alan professoreita.

Hän kertoi silloin, kuinka 90 % maailmanväestöstä tulisi tappaa ebola-viruksen avulla. Hän täsmensi tuolloin myös, että tämä ilmateitse tarttuva ebola olisi paljonkin voimakaampi virus mitä esim. HIV/AIDS ikinä. Jos nyt kerta tämän ebolan suhteen kaikki tiedot ja lähteet viittaavat suoraan globaaliin väestönvähennykseen, niin jäämme sitten seuraavaksi odottamaan Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoituksia, kuinka tämä "ebola-rokotus on turvallinen" jne.

Ebola rokotushysteria on väistämättä edessä ja siihen on jo laadittu oma etenemisohjelmansa WHO:n toimesta. Suomen valtio tulee varmasti olemaan yksi niistä maista, jotka tulee tilaamaan jälleen piikit koko kansalle ebolaa vastaan. Eli toisinsanottua on kuin ostaisi syanidi-pillerit koko väestölle.

Tähän THL:n ja suomen median lietsomaan rokote/ebola hysteriaan ei tule mennä mukaan. Sikainfluenssarokotushysteria jo näytti sen, kuinka pitkälle tuollainen järjetön rokote/tautihysterisointi voi mennä, että on lähimmät terveysasemat täynnä peloteltuja kansalaisia jonottamassa rokotusta.

Sikainfluenssarokotuksen tarkoituksena oli heikentää rokotteenottajien immuniteettisuoja. Mutta tämä ebola virus/rokotus sihen on satoja kertoja vaarallisempi piikki, koska se on valtaväestöä vastaan kehitetty bioase.

 

sunnuntai 10. elokuuta 2014

Valokuvat osoittaa MH17 turmakoneen ohjaamossa 30mm lentokonetykin ampumisenjäljetMalesian suurin englanninkielinen sanomalehti "News Straits Times" julkaisi 6. elokuuta 2014 syytökset kiovan hallinnon osuudesta MH17 lennon alasampumiseen.


Nyt turmakoneen putoamispaikalta löytynyt ohjaamon seinämä tuo sen julki, että koneen ohjaamoa on tulitettu 30mm lentokonetykillä ja sellainen tykki löytyy ukrainan ilmavoimien SU-25 hävittäjistä.Britannian yleisradiokanava BBC sensuroi 23.7.2014 turmapaikalla kuvatun reportaasin, jossa paikalliset silminnäkijät kertoivat nähneensä ja kuulleensa ukrainan ilmavoimien hävittäjän MH17 lennon läheisyydessä.Tapaus ei ollut suinkaan ainoa kerta, kun tämä sionistieliitin hallinnoima BBC meinaa syöttää totuutta eetteriin ja turvautuu sensuuriin. 

9/11 terrori-iskujen aattona 11. syyskuuta 2001 BBC raportoi suorassa lähetyksessä WTC7 pilvenpiirtäjän (Salomon Brother's Building) romahduksesta. Mutta tieto annettiin ulos liian aikaisin, koska BBC:n naistoimittajan takana tuo WTC7 torni vielä seisoo paikallaan. Kunnes sitten moka selviää aina BBC:n kanavan studioon asti, niin suoran lähetyksen videoyhteyteen tulee juuri sopivasti ns. "teknisiä ongelmia".

Tämä todisti siis jo suoraan sen, että tällä sionistieliitin hallitsemalla BBC:llä oli nämä WTC7 tornin romahduksesta raportoidut jutut valmiina.
Venäjä on toimittanut länsimaille myös 21.7.2014 tutkadatan, josta käy ilmi, että ukrainalaishävittäjä operoi lennon MH17 läheisyydessä.

Saksalaisen lentäjän ja ilmailualan asiantuntija Peter Haisenkon mukaan MH17 lento ei tullut alasammutiksi ohjuksella. Vaan tuhoaminen on tapahtunut SU-25 hävittäjän kaksipiippuisen 30mm tykin tulituksella.

Kun kyseessä oli false-flag isku, eli lavastettu malesialaiskoneen alasampuminen, niin tällä pyritään viemään ukrainan kriisiä kohti III-maailmansotaa. Talouspakotteet venäjää vastaan ovat vasta sen ensimmäinen vaihe.

Sionistinen valtaeliitti pyrkii tekemään jatkossa kaiken mahdollisen, jotta se onnistuisi lavastamaan samanlaisia false-flag iskuja euroopan kamaralla. 

Kiovan keskushallintokin on vain pelkkiä sätkynukkeja siitä pienestä kabinettiporukasta, josta ns. sotilaalliset käskyt tulevat mm. tuon MH17 koneen alasampumiseen. Niitä johdetaan USA:n valkoisen talon kautta ja juonitaan myös israelin hallinnon kanssa.

Lähteet: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=11432

https://www.facebook.com/Donetsk.Republic.fi/posts/780840481966968

lauantai 9. elokuuta 2014

Näyttelijäpariskunta (Penelope Cruz ja Javier Bardem) saivat myrskyn aikaan Hollywoodissa kritisoimalla Israelia


Näyttelijäpariskunta Penelope Cruz ja Javier Bardem ovat aiheuttaneet myrskyn Hollywoodissa kritisoidessaan Israelia Gazan kansanmurhasta.
Pariskunta oli kirjoittanut avoimen kirjeen, jossa he syyttävät Israelia Gazan kansanmurhasta. Kirjeessä luki mm. 

"Israel terrorisoi palestiinalaisten aluetta sen sijaan, vetäytyisi 1967 vuoden rajalle. Gazassa eletään nyt kauhun valllass, eikä kansainvälinen yhteisö tee asialle mitään".
Cruz ja Bardem joutuivat välittömästi Hollywoodin näyttelijöiden parjaamaksi ja mm. näyttelijä Jon Voight syytti heitä juutalaisuudenvastaisuudesta. 

Holokaustista selvinneen lapsenlapsena sanon suoraan, että Israelin toimien vertaaminen kansanmurhaan on todella sopimatonta ja juutalaisvastaista, totesi kiihtynenä Relativy Median johtaja Ryan Kvanaugh.

Kas kun Yhdysvaltain armeijan massamurhia saa kritisoida ja kukaan ei tule sinua syyttämään "kristillisyydenvastaisuudesta". Mutta sionistijuutalaisilla on tämä pyhä "antisemitismi" sekä "holokausti-kortti", joka voidaan aina vetää pöytään siinä vaiheessa, kun joku erehtyy kritisoimaan Israelin harjoittamaa Gazan massamurhaa.

Nyt Hollywoodin sisäpiiriläiset veikkaavatkin, että Cruzin ja Bardemin on hyvin vaikea löytää töitä enää tulevaisuudessa.

Todellisuudessa tämä kaikki johtuu siitä, että koko Hollywoodin elokuvateollisuuden vaikutusvaltaisimmat mogulit ovat sionistijuutalaisia.Esim. jo edesmennyt näyttelijälegenda Marlon Brando erehtyi jo vuosikymmeniä sitten kritisoimaan Hollywoodin juutalaisten mogulien valtaa. 

Tämä johti aina siihen, että tuolloin useissa elokuvissa näytellyt Brando joutui anelemaan armoa eräältä hyvin vaikutusvaltaiselta Hollywoodin sionistijuutalaiselta elokuvamogulilta. Hän konttasi hänen edessään kuin joku alistettu rakki, ettei vaan menettäisi roolejaan Hollywoodissa. Tämä kaikki löytyy dr. David Dukesin kirjasta "Juutalainen Ylivalta".Sionismia ei kuitenkaan saisi sekoittaa juutalaisuuteen, sillä sionismi ei ole uskonto, vaan se on tämän Gazan siviilejä kansanmurhaavan nilkkivaltio Israelin kannattamista.

Israelin valtio ei todellisuudessa aja juutalaisten etuja, vaan sionistien ja vain sionismiin perustuu ihmisoikeuksia loukkaava ihmisoikeuspolitiikka.


Jos kuitenkin seurataan Israelin valtion syntyyn vaikuttaneita tahoja, niin Rothschildien pankkisuku on avoimestikin kertonut olleensa avittamassa taloudellisesti sen syntyä. Rothschildit käytännössä hallitsevat koko Israelia.Mutta jos vielä mennään tähän jatkuvasti mediassakin kohistuun juutalaisuudenvastaisuuteen, niin se ei ole juutalaisvastaista kritisoida Israelin valtion Gazan kansanmurhaa. Koska kyse ei ole juutalaisväestön harjoittamasta siviilientappamista, vaan sionistien.

Poliittinen keskusteluilmapiiri kuitenkin näiden antisemitismi/holokausti -korttien seassa on kuin, että tuon ylläolevan kuvan elefantin tunnistaminen tekisi teistä rasistin. sionistinen elefantti on huoneessa ja sen kaikki näkee, mutta sitä ei saa sanoa ääneen, koska muuten on rasisti.

Lähteet: http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288723587108.html

http://davidduke.com/jews-run-hollywood-jewish-supremacist-media-confirms-once-again/

http://www.rense.com/general86/zelephant.htm 

maanantai 4. elokuuta 2014

Yli 400 ukrainan armeijan sotilasta loikannut venäjän puolelle anoen turvapaikkaaYli 400 ukrainan armeijan sotilasta on loikannut venäjän puolelle anoen turvapaikkaa. Jo pelkästään Rostovin alueella ukrainan armeijan 72 prikaati kieltäytyi taistelemasta ja ei enää suostunut jatkamaan tätä järjetöntä kansalaissotaa.


Rostovin rajanylityspaikan tiedottaja Vasily Malaevin mukaan loikanneita ukrainan armeijan sotilaita oli kaikenkaikkiaan 438 sotilasta, mukaanlukien 164 ukrainan rajavartialaitoksen henkilökuntaa.

Sotilaat perustelivat päätöstään loikata rajan yli myös sillä, että heiltä loppui kokonaan ruoka sekä lääkkeet, joten tämäkin heijastaa sitä miten surkealla kontolla kiovan armeijan taistelupuitteet ovat. Kiovan joukot ovat viime aikoina kärsineet raskaita tappioita, kun 90 sotilas ajoneuvoa jäi sotasaaliiksi aluejoukoille.


Miksi sitten sionistijuutalaisten hallinnoima valtamedia ei kerro näistä kiovan armeijan tappioista mitään ? 

Kun niistä raportoivat vain ei sionistiset mediat kuten RT (Russia Today), Press TV jne. 

Nykyaikaiseen moderniin sodankäyntiin kun kuuluu vahvimpana osa-alueena propaganda, eli informatiosodan hallinta ja sionistieliitin kontrolloima valtamedia pitää heidät monopoliasemassa tämän valheellisen tiedon lähettiläänä. 

Tämän johdosta emme sitten saa koskaan kuulla emmekä lukea mistään sionistien hallinnoimasta mediasta kenenkään sionistieliitin tukemien pikku nilkkivaltioiden taistelu tappioista jne. 

Sillä muutenhan tässäkin tapauksessa koko kiovan armeijan heikkous sekä epäpätevyys tulisi koko maailman tietoon.